Transformátory

Dlouhodobě se zabýváme logistikou, výměnou, opravami a ekologickou likvidací transformátorů VN/NN pro zákazníky společnosti ČEŽ Distribuce a. s. a PREdistribuce a.s. Provádíme údržbu, opravy a modernizaci transformátoru výkonové řady 50-1600 kVA a napětí 6-35 kV a výměny transformátorů údržbu trafostanic. Dále realizujeme zkoušky a výměny transformátorového oleje, vzorkování transformovaného oleje a prodáváme repasované transformátory. Součástí služeb je i pohotovostní havarijní služba.

  • Praha-Uhříněves - TR 110/22 kV
  • Bavoryně - TR 110/22 kV
  • Ostrava-Poruba - TR 110/22 kV
  • Ostrava-Hrabová - TR 110 kV
  • Kletné - TR 110 kV