Reference


V letech 2016 až 2019 realizovala společnost mimo jiné tyto významné zakázky: 

Benešovice, Outlet centrum, vzVN
Hartoušov- Dasnice, SO- vVN
Jaroměř unifikace 10/35 kV kvn I. etapa
Jaroměř unifikace 10/35 kV DTS 1. Etapa
Ostrov, TC, TR Kostelec - vývody, K+vzVN
St. Rokytník – Záboří – rek. VN 2314/2315
Praha 9 - Vysočany, Skloněná, obnova kVN
TR Chrást - zdvojení VN22 Mrazírny Kyšice
Rychnov, rekonstrukce vedení NN a TS, kNN
SLATINA N.Z. – REK. VN2360 K US_RK_8616
DVŮR KRÁLOVÉ NL, kVN, TS, p.č. 4538 KARSIT
Dolní Újezd – nn – rekonstrukce
Karlovy Vary, UN/22, TR Tuhnice, TS Svahová, kVN, TS
Stod, PJ, Zbůch - Hradec zdvojení vzd. 22kV
Dasnice, SO, D.Rychnov, Jindřichov, II, vVN
Karlovy Vary, UN22, TR – Tuhnice, TS – Lipová, Geodezie
K.VARY, UN/22, RYBÁŘE, TS-ROLAVA-ATU, kVN, TS
Přeštice, vývod CIHELNA – VN
K. Vary, Roz. Drahovice – SP-Bražec, ROI, vVN
Benešovice – Vrbice – vNN
LUBNÁ VÝV. Z TS SY_0036, SY_0481 REK. kNN
K. Vary, UN/22, Rybáře, Železniční, kVN, TS
TR Křimice – hala pro sklad traf 22/0,4 kV
Dvakačovice -rekonstrukce venk.vedení NN