Projekce

Projektujeme rozvodná energetická zařízení (venkovní vedení, kabelová vedení, veřejné osvětlení, obnovitelné zdroje) i technologické celky (distribuční rozvodny vysokého napětí a velmi vysokého napětí, distribuční trafostanice).

Řešíme také všechny služby, které se pojí se zapisováním věcných břemen do katastru nemovitostí po realizaci staveb.